Tidningstryckarna selges

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/02/2005 15:59:13

Schibsted selger konsernets trykkerivirksomhet i Sverige og man sikrer om lag halvparten av arbeidsplassene ved trykkeriet.
 
Schibsted har tidligere vedtatt salg eller nedleggelse av Tidningstryckarna i Sverige ut i fra at fremtidige investeringer vanskelig kan forsvares økonomisk. Det er i dag inngått avtale om å selge Tidningstryckarna i Sverige til konsernet JMS Mediasystem. Salget sikrer om lag halvparten av de ansatte videre arbeid noe som også har vært viktig i vurdering av salg eller nedleggelse.
 
Forflytning av produksjonen gir strategiske fordeler som bedre fargemuligheter, bedre produksjonsfleksibilitet og redusert kapitalbinding. Forflytningen av produksjonen i løpet av sommeren gir betydelige årlige besparelser på SEK 60-70 mill. De økonomiske konsekvensene er i tråd med det Schibsted rapporterte ved fremleggelsen av foreløpig årsregnskap for 2004, men med noe lavere  kostnader til nedbemanning på SEK 80-90 mill. (tidligere anslag SEK 80-110 mill) som belastes regnskapet i løpet av første halvår 2005. Totale netto kontantutlegg i 2005 fra forflytning, nedbemanning og salg blir SEK 20-30 mill. (tidligere anslag SEK 50 mill).
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. + 47 9168 6695
 
 
Oslo, 18. februar 2005
Schibsted ASA
 
Catharina Thorenfeldt
Finansdirektør