Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/08/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 12. august 2011 gjennom megler kjøpt 100.000 egne aksjer til kurs NOK 146,3021 pr. aksje.

 

Schibsted ASA eier etter dette 414.055 egne aksjer.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Oslo, 15. august 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12