Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/07/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 30. juni 2011 gjennom megler kjøpt 65.000 egne aksjer til kurs NOK 169,7773 pr. aksje.

 

Schibsted ASA eier etter dette 271.713 egne aksjer.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Oslo, 1. juli 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12