Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/06/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 24. juni 2011 gjennom megler kjøpt 36.760 egne aksjer til kurs NOK 155,1042 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 138.413 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Oslo, 27. juni 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12