Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/04/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 5. april 2011 gjennom megler kjøpt 20.000 egne aksjer til kurs NOK 164,7342 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.082.837 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 12. mai 2010 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Oslo, 6. april 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12