Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/08/2008 07:50:06

Schibsted ASA har den 19. august 2008 gjennom megler kjøpt 96.250 aksjer i eget selskap til kurs kr 139,477 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.571.286 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 8. mai 2008 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 6.925.000 i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 20. august 2008
Schibsted ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør