Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/08/2008 08:00:00

Schibsted ASA har den 18. august 2008 gjennom megler kjøpt 60.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 140,923 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.475.036 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 8. mai 2008 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 6.925.000 i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 19. august 2008
Schibsted ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør