Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/03/2008 08:45:00

Schibsted ASA har den 7. mars 2008 gjennom megler kjøpt 67.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 153,71 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.082.836 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 10. mars 2008
Schibsted ASA