Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/09/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 12. september 2011 gjennom megler kjøpt 89.000 egne aksjer til kurs NOK 126,6928 pr. aksje.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Schibsted ASA eier etter dette 989.816 egne aksjer.

 

Oslo, 13. september 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12