Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/03/2008 07:40:58

Schibsted ASA har den 4.mars 2008 gjennom megler kjøpt 55.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 159,86 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.926.836 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
Oslo, 5. mars 2008
SCHIBSTED ASA