Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/02/2008 08:50:00

Schibsted ASA har den 25. februar 2008 gjennom megler kjøpt 34.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 163,10 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.752.836 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
Oslo, 26. februar 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør