Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/02/2008 08:50:00

Schibsted ASA har den 18. februar 2008 gjennom megler kjøpt 120.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 161,98 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.432.836 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 


Oslo, 19. februar 2008
Schibsted ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør