Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/11/2007 07:50:10

Schibsted ASA har den 22. november gjennom megler kjøpt 18.900 aksjer i eget selskap til kurs kr 247,42 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.340.336 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 23. november 2007
Schibsted ASA