Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/11/2007 08:28:28

Schibsted ASA har den 21. november gjennom megler kjøpt 62.650 aksjer i eget selskap til kurs kr 247,52 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.321.436 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
Oslo, 22. november 2007
Schibsted ASA