Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/11/2007 08:24:24

Schibsted ASA har den 20. november gjennom megler kjøpt 60.750 aksjer i eget selskap til kurs kr 246,72 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.258.786 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 21. november 2007
Schibsted ASA