Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/11/2007 07:44:32

Schibsted ASA har den 7. november gjennom megler kjøpt 150.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 286,63 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 3.092.236 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 8. november 2007
Schibsted ASA