Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/11/2007 07:38:52

Schibsted ASA har den 6. november gjennom megler kjøpt 113.600 aksjer i eget selskap til kurs kr 281,33 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.942.236 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 7. november 2007
Schibsted ASA