Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/11/2007 07:51:53

Schibsted ASA har den 5. november gjennom megler kjøpt 64.500 aksjer i eget selskap til kurs kr 272,- pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.828.636 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 6. november 2007
Schibsted ASA