Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/11/2007 08:22:42

Schibsted ASA har den 2. november gjennom megler kjøpt 275.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 273,22 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.764.136 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 5. november 2007
Schibsted ASA