Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/08/2007 08:30:24

Schibsted ASA har den 22. august gjennom megler kjøpt 39.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 260,10 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.520.572 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 23. august 2007
Schibsted ASA