Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/08/2007 07:59:14

Schibsted ASA har den 21. august gjennom megler kjøpt 33.150 aksjer i eget selskap til kurs kr 248,22 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.481.572 aksjer i eget selskap.
 
Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.
 
 
Oslo, 22. august 2007
Schibsted ASA