Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/04/2006 08:53:16

Schibsted ASA har den 19.april 2006 gjennom megler kjøpt 30 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 174,58 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2.mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 3 670 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 20.april 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations