TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 04/04/2006 08:54:30

Schibsted ASA har den 3.april 2006 gjennom megler kjøpt 54 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 179,95 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2.mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 3 441 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 4.april 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations