Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/04/2006 09:00:51

Schibsted ASA har den 31.mars 2006 gjennom megler kjøpt 100 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 180,75 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2.mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 3 387 501 aksjer.

 
 
 
Oslo, 3.april 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations