TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/03/2006 08:47:12

Schibsted ASA har den 27.mars 2006 gjennom megler kjøpt 100 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 182,04 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2.mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 3 287 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 28.mars 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations