Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/03/2006 08:59:51

Schibsted ASA har den 10.mars 2006 gjennom megler kjøpt 90 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 182,50 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2.mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 2 937 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 13.mars 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations