Tilbakekjøp av aksjer

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 17/02/2006 07:54:31

Schibsted ASA har den 16. februar 2006 gjennom megler kjøpt 75 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 185,00 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2. mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 2 597 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 17. februar 2006
Schibsted ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations