Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/02/2006 07:42:46

Schibsted ASA har den 14. februar 2006 gjennom megler kjøpt 120 950 aksjer i eget selskap til kurs kr 185,83 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2. mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 2 552 501 aksjer.
 
 
 
Oslo, 15. februar 2006
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations