Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/11/2005 09:33:02

Schibsted ASA har den 15.november 2005 gjennom megler kjøpt 65 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 179,72 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2. mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 771 551 aksjer.
 
 
 
Oslo, 16.november 2005
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations