Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/08/2011 08:00:00

Schibsted ASA har den 18. august 2011 gjennom megler kjøpt 136.491egne aksjer til kurs NOK 139,1224 pr. aksje.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Det er også gjort en justering av tildeling av aksjer i forbindelse med konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram, og antall egne aksjer har i forbindelse med dette økt med 270.

 

Schibsted ASA eier etter dette 663.816 egne aksjer.

 

Oslo, 19. august 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12