Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 04/11/2005 16:58:27

Schibsted ASA har den 4.november 2005 gjennom megler kjøpt 180 350 aksjer i eget selskap til kurs kr 178,78 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 2. mai 2005 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 636 551 aksjer.
 
 
 
Oslo, 4.november 2005
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations