Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/03/2005 08:10:08

Schibsted ASA har den 10. mars 2005 gjennom megler kjøpt 173 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 167,- pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 6. mai 2004 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 1 493 470 aksjer.
 
 
 
Oslo, 11. mars 2005
Schibsted ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans