Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/09/2001 09:54:19

Schibsted ASA har den 20. september 2001 gjennom megler kjøpt 250 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 70,- pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 950 000 aksjer.