TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/06/2001 08:45:32

Schibsted ASA har 6. juni 2001 gjennom megler kjøpt 40 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 92,69 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 385 000 aksjer.