Tilbakekjøp av aksjer, korreksjon

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/06/2011 16:20:41

Det vises til melding publisert 28 Juni 2011 kl 08:00. Korrigert antall aksjer: Schibsted ASA har den 27. juni 2011 gjennom megler kjøpt 53.000 egne aksjer til kurs NOK 156,2455 pr. aksje.

 

Schibsted ASA har samme dag kjøpt 39.500 egne aksjer fra det heleide datterselskapet Bergens Tidende AS i en konsernintern transaksjon. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 156,25, som var volumveid snittkurs 27. juni 2011.

 

Schibsted ASA eier etter dette 195.413 egne aksjer.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Oslo, 28. juni 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12