Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/09/2011 08:45:00

Schibsted ASA har den 16. september 2011 gjennom megler kjøpt 55.000 egne aksjer til kurs NOK 137,5648 pr. aksje.

 

Samme dag kjøpte Schibsted ASA 3.750 egne aksjer fra Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs NOK 137,58.

 

Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall egne aksjer til 10.800.361 i løpet av en periode på 12 måneder.

 

Schibsted ASA eier etter dette 1.098.566 egne aksjer.

 

Oslo, 19. september 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12