Tilbud om tidligpensjon i VG

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/08/2005 12:09:00

VGs styre skal i morgen styrebehandle et forslag om å tilby ansatte som er 62 år, eller som blir det i nær fremtid, å gå av med tidligpensjon i tilknytning til Avtalefestet Pensjon (AFP).
 
Ca. 40 ansatte kan komme til å få tilbudet.
 
Kontaktperson: Administrerende direktør Rolv Erik Ryssdal: telefon 22 000 000 / e-post: rolv.erik.ryssdal@vg.no
 
 
 
Oslo, 30. august 2005
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations