Tildeling av opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/08/2007 07:35:44

Lederskiftet i Aftenposten medfører at ny administrerende direktør Kristin Skogen Lund tas opp i opsjonsprogrammet og tildeles 7.500 opsjoner ved tiltredelse i dag den 1. august 2007. Skogen Lunds beholdning i Schibsted-aksjen er med dette 7.500 opsjoner og 146 aksjer.
 
Opsjonsprogrammet skal bidra til økt aksjeeierskap hos toppledelsen i Schibsted. Det er krav om minimum eierskap og reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen.
 
Innløsningskursen for opsjonene som er tildelt i 2007 er kr 302,10 og er basert på aksjekursen en uke før og etter generalforsamlingen den 10. mai 2007. Opsjonene opptjenes i løpet av en treårsperiode. Årets tildeling kan innløses mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2011.
 
 
Oslo, 1. august 2007
SCHIBSTED ASA