Tildeling av opsjoner

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 07/02/2007 08:09:10

Mats Alders, nytilsatt administrerende direktør i Metronome Film & Television AB, ble som et ledd i sitt ansettelsesforhold, tilknyttet Schibsted-konsernets rullerende opsjonsprogram. Mats Alders er tildelt 7 500 opsjoner i Schibsted-aksjen og har etter dette en beholdning på 7 500 opsjoner. Han eier per i dag ingen aksjer i Schibsted.
 
Alders oppnår opsjonene til samme betingelser som de øvrige deltakerne i opsjonsprogrammet fikk for sin tildeling i 2006. Det er blant annet krav om minimum eierskap og reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen. Innløsningskursen på kr 179,40 er basert på aksjekursen en uke før og etter generalforsamlingen 11. mai 2006. Opsjonene skal innløses i perioden 1. januar 2009 til og med 31. desember 2010.
 
 
Oslo, 7. februar 2007
SCHIBSTED ASA