Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 04/07/2012 08:55:00

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012.

Aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter skatt, skal benyttes til aksjekjøp når programmet starter. Disse aksjene tildeles nå deltakerne i programmet.

Resten, dvs. opptil 2/3 av beløpet, opptjenes over en treårsperiode, men vil kun gi full uttelling dersom fastsatte økonomiske resultater i den enkeltes enhet innfris.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til lederlønnserklæringen, publisert i selskapets årsrapport for 2011.

Tildelingen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 28 475 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet er etter dette 954 983.

Vedlagt følger oversikt over antall aksjer som er tildelt primærinnsidere gjennom utbetaling av aksjekjøpsprogrammets Grunnbeløp, samt deres totale beholdning av aksjer.

Oslo, 4. juli 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Attachments