Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/12/2012 08:45:00

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012.

Tildelingen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 23.468 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet er etter dette 899.155. Antall egne aksjer er korrigert sammenlignet med melding om aksjeordning for ansatte publisert 28. november 2012.

Primærinnsider Stein Yndestad er tildelt 725 aksjer, og vil etter dette eie 3.362 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 21. desember 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12