Eierpost i Adresseavisen ASA legges ut for salg

Tilpasning til medieeierskapsloven , Published 25/04/2007 08:06:12

Schibsted har besluttet å legge sin eierpost i Adresseavisen ut for salg. Posten består av 652.164 aksjer og utgjør 34,3 % av den totale aksjekapitalen i selskapet. Balanseført verdi var ved utgangen av 2006 på kr 149 millioner. Salgsprosessen ventes avsluttet innen utgangen av juni. Prosessen koordineres med ledelsen og styret i Adresseavisen.
 
Et salg av aksjeposten vil bringe Schibsteds andel av det samlede avisopplaget i Norge under 33,3 % ved en etablering av Media Norge.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
 
Oslo, 25. april 2007
SCHIBSTED ASA