Tiltenkt salg av hovedkontor

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/03/2007 09:18:38

Schibsted har startet en prosess for å selge sitt hovedkontor i Apotekergaten 10 i Oslo. Salget ventes skje til en pris på mellom kr 275 mill. og kr 300 mill. Hovedkontoret har en bokført verdi på ca kr 130 mill. Det ventes at salgsprosessen avsluttes innen kort tid.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
 
 
Oslo, 12. mars 2007
Schibsted ASA