bygget

Tiltenkt salg av VG, Published 03/09/2007 08:20:01

Verdens Gang AS har startet en prosess for et eventuelt salg av bygget i Akersgaten 55 i Oslo. Bygget består av butikksenteret VG-passasjen, samt kontorlokaler, totalt i overkant av 33.000 m2, med attraktiv beliggenhet i Oslo sentrum. Bokført verdi er på ca kr 315 millioner, og det forventes en betydelig gevinst som følge av salget.
 
Fortsatt leie av kontorlokalene til VG settes som betingelse for salg. Endelig beslutning om salg vil avhenge av hvilken pris som kan oppnås, og det ventes en konklusjon i løpet av høsten 2007.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Administrerende direktør i VG, Rolv Erik Ryssdal tlf.: 91 60 02 00
 
 
Oslo, 3. september 2007
SCHIBSTED ASA