Erichsen død

Tinius Nagell, Published 12/11/2007 10:10:45

Tinius Nagell-Erichsen, mangeårig styreleder og største eier i Schibsted ASA, døde i natt etter noen måneders sykeleie. Han ble 73 år gammel.
 
Tinius Nagell-Erichsen ble født 15. februar 1934. Han var tippoldebarn til Christian Michael Schibsted, Schibstedkonsernets grunnlegger. Nagell-Erichsen var utdannet sosialøkonom fra London School of Economics, og han tilbrakte hele sitt yrkesaktive liv i Schibstedkonsernet og konsernets aviser.
 
Etter flere år som journalist i Aftenposten var han disponent i VG i perioden fra 1968 til 1973 og administrerende direktør i Aftenposten fra 1970 til 1983. Han var styremedlem i Aftenposten og VG i flere perioder. Fra 1972 til 1983 var han i flere perioder styreleder for Avisenes Arbeidsgiverforening.
 
Da Schibstedkonsernet ble et børsnotert selskap i 1992, var Tinius Nagell-Erichsen konsernets største enkelteier, og han ble dets første styreleder. Han hadde styreledervervet i 10 år til 2002. Ved sin bortgang var Nagell-Erichsen nestleder i Schibsted ASAs styre.
 
Ved omgjøringen av Schibsted fra privateid familieselskap til det børsnoterte Schibsted ASA, fikk Tinius Nagell-Erichsen med sin aksjepost på 26,1 prosent rettigheter gjennom vedtektene som tilsvarte den innflytelsen som såkalt negativt flertall vanligvis gir. I 1996 opprettet han Stiftelsen Tinius. Hensikten var å overføre sin aksjonærinnflytelse i Schibstedkonsernet til stiftelsen, enten ved hans bortgang eller når han selv bestemte det. Begrunnelsen var å holde hans eierskap i konsernet samlet, og bruke innflytelsen til å verne om Schibsted som mediekonsern med frie og uavhengige redaksjoner, troverdighet og kvalitet som kjennetegn, og en langsiktig og sunn økonomisk utvikling.
 
Nagell-Erichsen besluttet å foreta overføringen av sin personlige og sitt eierskaps innflytelse i Schibstedkonsernet til Stiftelsen Tinius i mai 2006. Han var selv styreleder for stiftelsen helt til sin død. Ved Nagell-Erichsens bortgang forvaltes hans tidligere eierskap videre etter stiftelsens vedtekter av det styret han selv valgte.
 
Tinius Nagell-Erichsen etterlater seg samboer og fire voksne barn.
 
 
 
PRESSEKONFERANSE: I forbindelse med Tinius Nagell-Erichsens bortgang innkaller Schibsted ASA til pressekonferanse kl. 12.00 i selskapets lokaler, Apotekergaten 10, Oslo – med konsernstyrets leder Ole Jacob Sunde og konsernsjef Kjell Aamot.