1. halvår 2003

TV 2 , Published 14/08/2003 10:49:53

(Tall i NOK millioner)
TV 2 Gruppen AS
 
 
 
Hovedtall
1. halvår 2003
1. halvår 2002 *
 
 
 
Driftsinntekter
817
755
Driftskostnader
724
716
Driftsresultat
92
39
 
 
 
Resultat TS
-7
-14
Andel resultat tilknyttede selskaper
 
 
Netto finansposter
2
-13
Ordinært resultat før skatt
87
11
 
 
 
Resultat etter skatt
89
-2
 
* TV 2 har justert tallene for 1. halvår 2002 for å reflektere endrede periodiseringsprinsipper. Schibsted kommer ikke til å bruke de justerte tallene.
 
Schibsted ASA eier 33,3 % av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds direkte andel av resultatet for 1. halvår 2003 utgjør NOK 29 mill.
 
Oslo, 14. august 2003
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations Officer