Foreløpig årsresultat 2003

TV 2 , Published 12/02/2004 09:42:43

 
(Tall i millioner NOK)
TV 2 Konsern
Hovedtall
2003
2002
 
 
 
Driftsinntekter
1 618
1 566
Driftskostnader
1 423
1 358
Driftsresultat
195
208
 
 
 
Resultat TS
-10
-19
Netto finansposter
15
-19
Ordinært resultat før skatt
200
170
 
 
 
Resultat etter skatt
188
166
 
 
 
Schibsted eier 33,3% av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds direkte andel av resultatet for 2003 utgjør ca. NOK 61 mill.
 
Oslo, 12. februar 2004
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations