Foreløpig årsresultat 2004

TV 2 , Published 08/02/2005 09:30:24

 
 
 
Schibsted eier 33,3 % av TV 2 Gruppen AS og Schibsteds dir ekte andel av resultatet for 2004 utgjør ca. NOK 42 mill.
 
Oslo, 8. februar 2005
Schibsted ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer