TV 2 selger sin andel i TVNorge

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/06/2004 12:01:58

TV 2 har inngått en avtale med SBS Broadcasting om salg av TV 2s minoritetspost på 49,3 % i TVNorge for NOK 260 millioner. Samtidig vil TVNorge tilbakebetale utestående lån på til sammen NOK 37,9 millioner.
 
Salget forventes gjennomført i løpet av juli og vil gi en regnskapsmessig gevinst på NOK 89,7 millioner som bokføres i 2. halvår.
 
 
Kontaktperson: Trond Berger, telefon 23 10 66 95
 
 
 
Oslo, 23. juni 2004
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations