Utfall av Schibsteds tilbud til aksjonærene i Aspiro

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 14/12/2005 16:15:00

Den 3.november 2005 offentliggjorde Schibsted ASA et tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Aspiro AB (publ). Dette skjedde i overenstemmelse med Aktiemarknadsnämndens beslutning om å imøtekomme Näringslivets Börskommittés regler vedrørende budplikt. Tilbudet løp ut den 13.desember 2005.
 
Et lite antall aksjonærer i Aspiro, representert med totalt 63 460 aksjer tilsvarende 0,03 prosent av kapital og stemmer i Aspiro, har akseptert tilbudet.
 
Schibsted har ikke kjøpt aksjer i Aspiro utenom det annonserte tilbudet. Etter tilbudet eier Schibsted dermed, direkte eller indirekte, 83 073 622 aksjer tilsvarende 43,8 prosent av kapital og stemmer i Aspiro.
 
Oppgjør til aksjeeierne som har akseptert tilbudet vil skje omkring den 20.desember 2005.
 
 
Kontaktperson: Sverre Munck, konserndirektør for strategiske prosjekter i Schibsted, telefon +47 9168 6699
 
 
 
 
Oslo, 14.desember 2005
Schibsted ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations